Järjestyssäännöt

Jokaisella on oikeus viihtyisään ja turvalliseen asumiseen. Asukkaiden ja heidän vieraidensa tulee noudattaa annettuja järjestyssääntöjä, ohjeita ja lakia.

Yhteiset tilat

 • Sinulla on oikeus käyttää talon yhteisiä tiloja. Noudata siisteyttä ja vältä häiriöiden aiheuttamista.
 • Monissa paikoissa ulko-ovet ovat ovat lukittuina sovittuina aikoina. Huolehdi, että ne sulkeutuvat jälkeesi.
 • Pidä kulkuväylät vapaina paloturvallisuuden vuoksi. Säilytä lastenvaunuja, polkupyöriä ja muita tavaroita niille osoitetuissa paikoissa. Myös porrashuoneiden edustat ja pihakäytävät on pidettavä vapaina.
 • Varastotiloissa ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa, joka lisää tulipalon vaaraa tai vaikeuttaa tulipalon sammuttamista. Älä säilytä tarpeettomia tavaroita yhteisissä tiloissa, vaan vie ne alueen kierrätyspisteeseen.

Pihat, parvekkeet ja huoneistopihat

 • Pihat, parvekkeet ja huoneistopihat lisäävät asumisen viihtyisyyttä.
 • Huolehdi parvekkeesi tai huoneistopihasi nurmikon ja istutusten siisteydestä ja lumen luonnista.
 • Älä tomuta parvekkeella tai ripusta mitään parvekkeen kaiteen ulkopuolelle.
 • Huoneiston tai parvekkeen ulkopuolelle ei saa kiinnittää rakenteita tai laitteita. Käytä mattojen ja vuodevaatteiden tomutukseen sekä pyykin kuivatukseen niille varattuja tiloja.
 • Lintuja ja muita luonnonvaraisia eläimiä ei saa ruokkia kiinteistön alueella.
 • Grillatessa käytä ensisijaisesti talon grillipaikkaa, jos sellainen on. Avotulen teko ja kertakäyttögrillien käyttö on kielletty. Parvekkeilla ja huoneistopihoilla on turvallisinta käyttää sähkögrilliä. Tärkeintä on aina paloturvallisuus.
 • Grillaaminen – ohjeet ja suositukset asukkaille

Lemmikit

Lemmikit on pidettävä kytkettyinä eikä niitä saa päästää lasten leikkipaikalle. Lemmikit eivät saa tehdä jätöksiään kiinteistön alueelle

Yörauha

Anna naapureille yörauha välttämällä kello 22-07 pyykin pesua, remontoimista tai muuta sellaista toimintaa, josta syntyy kovaa ääntä tai tärinää.

Tupakointi

 • Tupakointi on kielletty yhteistiloissa ja huoneiston sisätiloissa vuokrasopimusehtojen mukaisesti.
 • Savuttomissa kiinteistöissä tupakointi on kielletty koko kiinteistön alueella lukuun ottamatta erillistä tupakointitilaa, jos kiinteistön alueella on sellainen.
 • Tupakointikielto koskee myös sähkötupakointia.

Pysäköinti

 • Pysäköinti on sallittua kiinteistön alueella ainoastaan merkityillä paikoilla. Muualla kiinteistön alueella on sallittu vain tilapäinen huoltoajo. Pelastustiet on pidettävä vapaina.
 • Autopaikat on varattu autopaikkasopimuksen tehneille talon asukkaille.
 • Vieraspaikat on tarkoitettu asukkaiden vieraille tilapäiseen pysäköintiin.
 • Pysäköinninvalvonnasta vastaa Parkkipartio Oy (valvontamaksu 50 euroa).

Järjestyshäiriöt

Jos havaitset järjestyshäiriöitä tai puutteita turvallisuudessa, on hyvä keskustella asiasta ensin häiriön aiheuttajan kanssa. Ilmoita toistuvasta häiriöstä kirjallisesti isännöitsijälle, joka ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Valituksen kohteella on oikeus kertoa oma näkemyksensä asiasta. Rikosepäilystä tulee aina tehdä ilmoitus poliisille.

Lain mukaan vuokranantaja voi irtisanoa tai purkaa vuokrasopimuksen, jos vuokralainen viettää häiritsevää elämää tai rikkoo terveyden ja järjestyksen säilyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä.

Viat ja puutteet

Ilmoita kiinteistön huoltoyhtiöön mahdollisista vioista ja puutteista. Sinulla on velvollisuus tehdä ilmoitus aina, kun vika tai rikkoontuminen saattaa aiheuttaa lisävahinkoja, ellei sitä korjata heti.

Rakenteet tai istutukset

Kiinteistön rakenteita tai istutuksia tahallisesti vahingoittaneella on aina korvausvelvollisuus.

Sivun alkuun